Fakturace

Úloha řeší kompletní zpracování všech typů vydaných faktur, dodacích listů a paragonů s převodem a vazbou na účetnictví a saldokonto odběratelů.
 • zpracování faktur
  • řeší prodej materiálu nebo zboží s odpisem ze skladu, prodej materiálových položek, které se nevedou na skladě, fakturaci prací a ostatních položek
  • jednotlivým operátorům lze přiřazovat libovolná podmnožina přípustných skladů
  • široký výběr možností slev, individuální a akční ceny
   • na fakturu, na položku, na skupinu zboží
  • rezervace materiálu nebo zboží, odpis zboží dle receptur
  • pořizování faktur k ověření s následnou kontrolou a zaúčtováním jiným operátorem, než je fakturant
  • druhy faktur
   • tuzemské, zahraniční, dobropis, storno, proforma faktury, zálohový list, penalizační, na dobírku, daňový doklad ze záloh, doklad o použití, pozastávky (konečné faktury, jejíž částka se snižuje o pozastávku)
  • možnosti poloautomatického vzniku faktury
   • z objednávky, z dodacích listů - sběrné faktury, nahráním faktur vzniklých vně IIS Ekonom®
  • tisky faktur
   • znakový i grafický (výběr formulářů v libovolných jazycích)
   • přehled nezaúčtovaných faktur
   • faktura - tisk do PDF s odesláním emailem
 • zpracování dodacích listů
  • položky - materiálové spojené se skladem, práce
  • možnosti vzniku dodacího listu - ručním zadáním, z objednávky
  • převod do faktur - všechny nebo pouze vybrané dodací listy vybraného odběratele
 • zpracování paragonů
  • zjednodušené daňové doklady
  • prodej za hotové
 • běžná faktura  
  • ruční pořízení nebo automatické vytvoření z objednávky
 • zpracování evidence obalů
 • vytvoření daňových dokladů z úhrad záloh
 • tisky ze zaúčtovaných faktur
  • dodatečné tisky faktur, paragonů
  • přehledové tisky - kniha vydaných faktur, seznam faktur s rozúčtováním, soupis tržeb za středisko nebo firmu, přehled tržbových účtů, obecný opis přehledu faktur
 • EDI komunikace (Electronic Data Interchange)
  • elektronická výměna obchodních a jiných dokumentů v podobě strukturovaných zpráv z počítače do počítače mezi dvěma nezávislými subjekty (komunikační technologie založená na bezpapírovém obchodním styku)
  • informace předávané v předem stanoveném formátu a normalizované co do obsahu tak i významu
 • vytvoření podkladů pro INTRAST
Obrázky
Vyhledávání