Operativní evidence

Poskytuje evidenci drobného hmotného i nehmotného majetku, který není součástí dlouhodobého majetku. Umožňuje půjčování evidovaného majetku s účtováním nájemného.

 

  • položková evidence
    • na každé kartě je pouze 1 kus
  • hromadná evidence
    • na každé kartě může být větší počet kusů
  • zařazuje se majetek odepsaný ve spotřebě
    • automatické přetažení z MTZ
  • vyřazuje se dle podepsaného návrhu
  • evidence je na:
    • střediska
    • zakázky
    • budovy
    • místnosti
    • jednotlivé pracovníky
  • vedení půjčovny a účtování nájemného
  • půjčovna
    • vnitropodniková
    • externí
  • automatické vystavování a zaúčtování podkladů vnitropodnikové půjčovny
  • automatické vystavování externích faktur z nájemného
    • možnost generovat faktury v průběhu měsíce z ukončeného pronájmu
    • nemusí se čekat do měsíční uzávěrky
  • rezervace
  • seskupení více karet do celku
    • jednoduché zapůjčení všech karet tohoto celku

Obrázky