Vnitropodniková fakturace

Úloha řeší vystavování vnitropodnikových faktur.

 

  • pořízení vnitropodnikových faktur
    • pořizuje se hlavička faktury a k ní položky
      • materiálové položky
      • položky prací (dle číselníku prací)
      • ostatní položky
  • storno faktury
    • provede storno zaúčtované faktury
  • kopie faktury
    • provede kopii zaúčtované faktury jako další fakturu k zaúčtování
  • generace opakujících se faktur
    • vygeneruje k zaúčtování dávku faktur označených jako opakující se v minulém účetním období
  • hromadný tisk všech nevytištěných faktur
  • umístění textu z číselníku textů na začátek a konec faktury
  • prohlížení archivu faktur
  • rozúčtování faktur po jednotlivých pracovnících
    • možnost tisku výkazu práce po jednotlivých pracovnících za libovolné období
  • kontrola rozpracovanosti dokladů
  • tisk seznamu faktur dle jednotlivých nákladových středisek
  • tisk seznamu nezaúčtovaných faktur dle nákladových i výnosových středisek
  • ukončení měsíčního zpracování závěrkou

 

Obrázky